Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Roczny Program współpracy gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Konsultacja zakończona 2022-10-26

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Roczny Program współpracy gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Opis

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Szczegółowy opis konsultacji

Uprzejmie informujemy, iż realizując art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) trwają prace związane z opracowaniem: Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji może on ulec zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2023.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących przedmiotowego projektu w terminie do dnia 26 października 2022 r. do godz. 12.00, składając je na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: malachowska@gminaostroda.pl.
Po dokonaniu analizy uwag wniesionych do projektu, nastąpi jego podpisanie przez Wójta Gminy Ostróda.
Przedmiotowa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie: www.gminaostroda.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” - „Aktualności”, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaostroda.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” - „Aktualności” na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Ostróda: www.konsultacje.gminaostroda.pl.

Podstawa prawna

art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Artur Jabłonka

Termin konsultacji

2022-10-21 - 2022-10-26

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-11-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-10-21
2022-10-21

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Termin
2022-10-21 - 2022-10-26
Koniec konsultacji: 2022-10-26

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 190 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz konsultacji społecznych - 0
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Do góry